Chrońmy nasze kury !!!
Powrót do strony głównej

O zielononóżce

foto. J. Żurawski

Kura zielononóżka kuropatwiana jest polską, rodzimą rasą kur nieśnych, znajdującą się na opracowanej przez FAO "Czerwonej Liście" zwierząt zagrożonych wyginięciem. Początkowo utrzymywana była w Galicji. W okresie międzywojennym. Po odzyskaniu niepodległości, jako rasa rdzennie polska urosła do rangi "symbolu polskości" obszarów wiejskich. Od lat 60-tych udział tych kur w pogłowiu kur rasowych gwałtownie spadał, głównie ze względu na niepowodzenia w wielkostadnym, bezwybiegowym chowie kur tej rasy.

Zielononóżki kuropatwiane - doskonale przystosowane do chowu w naturalnych warunkach środowiskowych - odznaczają się dużą wytrzymałością na niskie temperatury, bardzo dobrze rozwiniętą umiejętnością poszukiwania pokarmu oraz dużą odpornością na choroby.

foto. J. Żurawski

Jest to pierwotna rasa, która potrafi wykorzystać naturalne warunki - pastwiska. Doskonale sprawdza się w chowie drobno-stadkowym. Dzięki tym cechom chów zielononóżek nie wymaga znacznych nakładów finansowych. Jest dobrą rasą do wykorzystania w małych i średnich gospodarstwach rolnych, zwłaszcza na obszarach przyrodniczo cennych, stwarzających idealne warunki do otrzymymywania wysokiej jakości produktów. Stadka zielononóżek o charakterystycznym, barwnym upierzeniu, utrzymywane w gospodarstwach ekologicznych i agroturystycznych, stanowią dodatkową atrakcję regionu.

W ramach programu powstała broszura "Zielononóżka kuropatwiana rodzima rasa kur w gospodarstwach wiejskich", charakteryzująca rasę i omawiająca zasady chowu wolnowybiegowego.
Broszura jest do nabycia w Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju.

Chów zielononóżek, w połączeniu z promocją ich produktów, może stać się atrakcyjnym źródłem dodatkowego dochodu.

W ramach programu oferujemy szkolenia mające na celu upowszechnienie chowu kur zielononóżek kuropatwianych w gospodarstwach wiejskich (w tym agroturystycznych i ekologicznych).


[Powrót do strony głównej]