Chrońmy nasze kury !!!
Powrót do strony głównej

Kontakt

W ramach programu grupa gospodarstw założyła Stowarzyszenie Hodowców Kur Zielononóżek Kuropatwianych
"Zielononóżka"
.

Zainteresowanych udziałem w programie oraz w promocji produktów prosimy o kontakt:

(Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju po osiągnieciu wszystkich założonych celów głównych programu, zakonczyła go.)

Maria Centkiewicz
tel. 0693-729-200
mail

[Powrót do strony głównej]